8 جدی 1390 - همه اخبار

فراغت سربازان پولیس اناث از یک دورۀ آموزشی هالندی

فراغت سربازان پولیس اناث از یک دورۀ آموزشی هالندی

هفده تن از افسران اناث پولیس ملی افغان پس از ده ماه اشتراک در یک برنامۀ آموزشی که از سوی دو مربی هالندی تدریس می شد، فارغ شدند.

این برنامه شامل آموزش روش های نبرد، شناسایی مواد انفجاری، شیلیک دقیق و مهارت های اجتماعی بود.

نقش پولیس اناث در جامعۀ افغانی که بیشتر با خشونت های خانواده گی دست و گریبان است بسیار مهم می باشد زیرا بیشتر آن ها با پولیس اناث بیشتر همکاری می کنند.

چنین برنامه های آموزشی پیش از این نیز از سوی سربازان هالندی در افغانستان راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید  پيام تبريک سخنگوی گروه طالبان به مناسبت روز ملی خبرنگاران
همرسانی کنید!