4 عقرب 1395 - همه اخبار

فراخوانی وزیرمبارزه با موادمخدربه ولسی جرگه

فراخوانی وزیرمبارزه با موادمخدربه ولسی جرگه

آریانا نیوز: سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر از سوی ولسی جرگه استجواب شد…

 

وی پس از آن به این جرگه فراخوانده می‌شود که وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت، در سال جاری در کشت کوکنار ده درصد و در تولید مواد مخدر در افغانستان چهل و سه درصد افزایش آمده است.

 

در حال حاضر اعضای ولسی جرگه سوالات شان را در پیوند به عوامل این افزایش و بلند رفتن آمار معتادین در کشور مطرح می‌کنند.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!