گزارش تازه‌ فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از وضعیت آزادی بیان در افغانستان

گزارش تازه‌ فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از وضعیت آزادی بیان در افغانستان

آریانا نیوز: در گزارش این فدراسیون آمده است که ادامه آزار و اذیت و هراس خبرنگاران محلی و خارجی و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان نقض فاحش آزادی رسانه‌ها است…

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در گزارش تازه‌اش از حکومت طالبان خواسته است تا محدودیت بر رسانه‌ها را بردارد و به همه‌ی خبرنگاران اجازه دهد تا به گونه مستقل و بدون هراس فعالیت کنند.

در گزارش این فدراسیون آمده است که آزار و اذیت خبرنگاران محلی و خارجی در افغانستان خلاف آزادی بیان است.

گزارش می‌گوید: ادامه آزار و اذیت و هراس خبرنگاران محلی و خارجی و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان نقض فاحش آزادی رسانه‌ها است. طالبان باید به همه خبرنگاران اجازه دهند تا مستقلانه بدون ترس فعالیت کنند.

در همین حال، سروری، خبرنگار گفت: متاسفانه خبرنگاران در ‌پوشش رویدادها با مشکلات روبه‌رو استند ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا می‌کنیم تا این‌که با استفاده از فعال شدن کمیسیون‌تخطی رسانه‌ها و کمیسیون رسیده‌گی‌به شکایات رسانه‌ها مشکلات خبرنگاران را حل‌کنند.

از سویی هم، شماری از خبرنگاران نیز از نداشتن دسترسی به اطلاعات و محدودیت در کار خبرنگاری نگران‌‌اند.

عبدالهمند، خبرنگار، می‌گوید: بالای خبرنگارها بعضی محدودیت‌ها وضع شده به خصوص از سوی نیروهای امنیتی زمانیکه خبرنگارها به پوشش رویدادهای امنیتی می‌روند برای‌شان اجازه داده نمی‌شود.

عمران، خبرنگار گفت: به ما اجازه داده ‌نمی‌شود حتا وقت آمده که مه لت‌‎و‌کوب شدیم، چپ من را فارمت کردن، کامره را از من گرفتند.

از این میان، کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان، از حکومت سرپرست می‌خواهد تا در برطرف شدن مشکل خبرنگاران دست به کار شود.

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان گفت: مردم حق دارند که از وقایع و رویدادها خبر شوند و کسانی که این وقایع و‌ رویدادها را برای مردم می‌رساند و ‌به گونه‌ی درست‌اش آگاه می‌سازند طبعا که خبرنگارها استند و اگر ساحه کار از اینها محدود شود طبعا به نفع هیچ کس نیست نه به نفع مردم نه به نفع حکومت.

بیشتر بخوانید  تخصیص ۳۱۳ ملیون افغانی برای ترمیم و اعمار مراکز صحی

اما حکومت طالبان می‌گوید که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است.

همرسانی کنید!