3 سنبله 1395 - همه اخبار

غنی وقت می کُشد اما عبدالله عقب نمی کِشد!

غنی وقت می کُشد اما عبدالله عقب نمی کِشد!

آریانا نیوز: مشاور امور فرهنگی رییس اجراییه گفت: سیاست وقت کشی توسط رییس جمهور وجود دارد اما ریاست اجرایی از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد!

سید فاضل سنچارکی مشاور امور فرهنگی ریاست اجراییه تصریح کرد که هنوز رییس‌جمهور در مورد گفته‌های ریاست اجراییه مبنی برعملی شدن بی‌درنگ توافقنامه سیاسی پاسخی نداده است.

وی افزود که بعید است رییس جمهور، اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی را قبول نکند،

سید فاضل سنچارکی مشاور امور فرهنگی ریاست اجراییه افغانستان گفت: سیاست وقت‌کشی و تأخیر توسط ریاست‌جمهوری وجود دارد؛ اما ریاست اجراییه با تاکید بر خواست‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: هنوز رییس‌جمهور در مورد گفته‌های ریاست اجراییه مبنی برعملی شدن بی‌درنگ موافقت‌نامه سیاسی پاسخی ارایه نکرده است.

سنچارکی گفت: بعید است که رییس‌جمهور اجرای توافقنامه را نپذیرد، زیرا رد کردن توافقنامه به معنی رد حکومت وحدت ملی و رد حکومت وحدت ملی به معنای سقوط نظام است.

سید فاضل سانچارکی تأکید کرد: بدون تردید توافقنامه عملی خواهد شد اما با یک مقدار وقت‌کشی، تأخیر و کشاندن مسئله به تیم‌های تخنیکی.

یکی از مواد مهم توافق‌نامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بود که پس از گذشت دو سال، عملی نشده است.

عملی نشدن توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، سبب اظهارات تند عبدالله علیه اشرف غنی شد.

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!