سخنرانی رییس جمهور غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی

سخنرانی رییس جمهور غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی

آریانا نیوز: رییس جمهور در این مراسم بر ایجاد زبان مشترک میان وزارت مخابرات، ادارۀ اترا و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات و اصلاحات بنیادی در بخش های متذکره، تاکید ورزید…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از ۱۷ می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، اشتراک و سخنرانی کرد.

ابتدا وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شماری از مسوولین این وزارت و نمایندۀ فارغان متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی، تجلیل از روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را بخاطر تقویت استراتیژی های ملی مهم دانستند و خواست ها و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف با رییس جمهور شریک ساختند.

سپس معاون اول رییس جمهور در مورد امنیت سایبری، تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارت مخابرات، ادارۀ اترا و سایر ادارات مربوطه، تاکید کرد و از سکتور خصوصی خواست تا در قسمت خریداری وسایل دست اول تکنالوژی معلوماتی با ارگان های ذیربط همکاری نماید.

بعداً رییس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تبریکی بخاطر روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخاطر استخدام کادرهای متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی هدایت داد و گفت که استخدام آنان را در اولویت کاری خویش قرار دهد.

رییس جمهور بر ایجاد زبان مشترک میان وزارت مخابرات، ادارۀ اترا و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات و اصلاحات بنیادی در بخش های متذکره، تاکید ورزید و گفت که بدون دیجیتال سازی، شفافیت به میان نمی آید.

 

بیشتر بخوانید  دیدارمحترم حکیمی با رییس بانک انکشاف آسیایی
همرسانی کنید!