3 سنبله 1398 - همه اخبار, سياسی, امنیتی

اقدام پنهانی رییس جمهور غنی علیه جنرال دوستم و عطا محمد نور

اقدام پنهانی رییس جمهور غنی علیه جنرال دوستم و عطا محمد نور

آریانا نیوز: به گفته یکی از مدیران امنیت ملی به دستور رییس جمهور غنی، بودیجه اپراتیفی که برای کشف و سرکوب شبکه های تروریستی طالبان و داعش اختصاص داده شده بود؛ قطع شده و هزینه اپراتیفی در جهت طراحی پلان های عملیاتی بالای جنرال دوستم و عطا محمد نور به کار افتاده است…

بودیجه اپراتفی اکنون بر ضد دوستم، عطا و قوماندانان ضد طالبان به کار افتاده است.

بربنیاد اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، محمد معصوم استانکزی رییس امنیت ملی گفته است که به دستور داکترغنی، بودیجه اپراتیفی که برای کشف و سرکوب شبکه های تروریستی طالبان و داعش اختصاص داده شده بود؛ قطع شده و هزینه اپراتیفی در جهت طراحی پلان های عملیاتی بالای جنرال دوستم و عطا محمد نور به کار افتاده است.

یکی از مدیران ریاست 90 امنیت ملی که مسوول ترتیب پلان های عملیاتی بالای مراکز طالبان بود، اطلاع داده است که معصوم استانکری هزینه عملیات علیه طالب و داعش را قطع کرده است.

استانکزی به مدیر بخش هشدار داده است که در صورت سرپیچی از اوامر، با جزای نظامی رو به رو خواهد شد. به دنبال اخطار، مدیر بخش حذف موقعیت شده است.

منبع اطلاع دهنده می افزاید که استانکزی درماه های اخیر با شورای کویته و شورای مشورتی طالبان به طور منظم در تماس قرار داشته و مستمر به آنان زیگنال می دهد که پول از طریق … برای شما روان شد و متوجه باشید که احتمال حمله بالای تان است حتی نقاط آسیب پذیر ولایت ها را برای آن ها کروکی می دهد.

بیشتر بخوانید  چین دروازه‌های پوهنتون‌ها را به روی نسل آینده افغانستان می‌گشاید

هسته های استخباراتی امریکا در کابل از تحرکات استانکزی پیشاپیش مطلع بودند و بارها به داکترغنی گفته بودند که استانکزی وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است . اکنون ریاست امنیت ملی کاملاً در مواجهه با طالبان و داعش نقش تماشاچی دارد.

همرسانی کنید!