نقض آزادی بیان در غزنی؛ طالبان خبرنگاران را از یک نشست رسمی اخراج کردند

نقض آزادی بیان در غزنی؛ طالبان خبرنگاران را از یک نشست رسمی اخراج کردند

آریانا نیوز: نشست شورای علمای تازه تاسیس طالبان در شهر غزنی برگزار شد. اما؛ نیروهای طالبان، خبرنگاران را از این نشست اخراج کرده‌اند…

طالبان در غزنی خبرنگاران را از نشست شورای علمای این گروه اخراج و مانع پوشش خبری این برنامه شدند.

نشست شورای علمای تازه تاسیس طالبان در غزنی، در شهر غزنی برگزار شد.

اما؛ نیروهای طالبان، خبرنگاران را از این نشست اخراج کرده‌اند. طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف شورای علما تاسیس کرده اند.

اعضای این شوراها همه عضویت گروه طالبان را دارند.

بیشتر بخوانید  هشدار گروه بین‌المللی بحران از تداوم محدودیت‌های طالبان بالای دختران و زنان افغان
همرسانی کنید!