17 دلو 1394 - همه اخبار

غرق شدن سه تن از مهاجران افغان در آب های ترکیه-یونان

غرق شدن سه تن از مهاجران افغان در آب های ترکیه-یونان

آریانا نیوز: بسته گان این خانواده از دولت می خواهند که جسدهای جان باخته گان را از ترکیه به افغانستان انتقال بدهد.
سه عضو یک خانواده جان های شان را در آب های ترکیه- یونان از دست دادند.

بسته گان این خانواده که در کابل در سوگ عزیزان شان نشسته اند می گویند که دو کودک و عروس شان پس از غرق شدن در آب های یونان جان دادند و پسرشان زخمی شده است.

بسته گان این خانواده از دولت می خواهند که جسدهای جان باخته گان را از ترکیه به افغانستان انتقال بدهد.

بسته گان این خانواده از کم کاری دولت برای تأمین امنیت و ایجاد کار برای شهروندان کشور انتقاد می کنند و از مردم می خواهند تا فریب قاچاق بران انسان را نخورند.

بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرت و برگشت کننده گان در سال دوهزارو پانزده میلادی بیش ازدو صد پنجاه هزار افغان خودشان را به اروپا رسانده اند، اما بیش از سه هزارتن دیگر پیش از رسیدن به کشورهای اروپایی در آب های ترکیه و یونان غرق شده اند.

بیشتر بخوانید  آخرین جزییات درباره مذاکرات آتش بس طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند
همرسانی کنید!