3 عقرب 1394 - همه اخبار

غرق شدن سه تن از مهاجران افغان درآب های میان ترکیه و یونان

غرق شدن سه تن از مهاجران افغان درآب های میان ترکیه و یونان

آریانا نیوز: پسر این خانواده که از این رویداد جان سالم برده، گفته است که خانواده اش در پیش چشمانش غرق شدند، اما کاری برای نجات آنان نتوانست.

 

رفتن به اروپا مانند رفتن به کام مرگ می ماند، در تازه ترین رویداد های مرگ بار پناه جویی جسدهای سه عضو یک خانواده افغان که هنگام رفتن به اروپا درآب های میان ترکیه و یونان غرق شدند به کابل انتقال یافتند و به خاک سپرده شدند.

 

نزدیکان این خانواده از مردم میخواهند تا با رفتن به اروپا مرگ را انتخاب نکنند و از حکومت میخواهند که با قاچاقبران انسان برخورد جدی نماید.

 

پسر این خانواده که از این رویداد جان سالم برده، گفته است که خانواده اش در پیش چشمانش غرق شدند، اما کاری برای نجات آنان نتوانست.

 

رویاهای رسیدن به اروپا پدر- مادر ودختر را سفید پوش ساخت وبه گور فرستاد. این خانواده هنگام رفتن از ترکیه به یونان قایق حامل شان در آب های مدیترانه واژگون شد، ۶۵ سرنشین این قایق که شهروندان کشور نیز مشمول آن میشدند، در این رویداد غرش شدند، ازاین میان سه این عضو این خانواده جان های شان را از دست دادند و یک دخترجوان این خانواده هنوز ناپدید است.

 

اشک برچشمان هر کسی دراین جا حلقه زده، بغض گلوها را می فشارد، واز شدت اندوه خرد وبزرگ نوحه می سراید.

 

سیاستگر پیشین کشور، از دست دادن برادر همسر برادر وبرادر زاده توان از کف اش برده وشوکه اش ساخته است، با این هم برای رسانیدن پیامی در برابر دوربین حاضر میشود، اینکه به کام مرگ نرویدږ

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه

 

عزیز هدایت دیپلومات پیشین افغانستان می گوید که:” مه به تمام مردمان کشور میگویم که به لحاظ خدا فریب این دزدان وقاچابران را نخورید، که مردم را این جا فریب میدهند وتباه میکنند، ببنید یک فامیل تباه شد، من ۲۵ سال میشود که در اروپا استم بگویید همان چیزی که اروپا دارد واینجا ندارد.”

 

تنها کسی که از میان اعضای این خانواده نجات یافته این جوان است پسر خانواده، شاید از هر کسی دیگر او درد بیشتری می کشد، پدر- مادر وخواهرش در پیش چشمانش درآب غرق شدند، اما کاری از دست اش بر نیامده است، این جوان نیز در اروپا زنده گی می کند، او نیزاز مردمان کشور میخواهد تا به سخنان قاچابران باور نکنند و باغ های سرخ وسبزی از سوی قاچابران انسان به آنان نشان داده میشود را جدی نگیرند.

 

مسعود شهروند افغانستان که در اروپا زنده گی میکند می گوید که:” برادر نیاید اروپا جای خوب نیست نیاید. اروپا درونش ما را کشته وبیرونش شما را چای ونان بخورید در همین جا ولی اروپا نیاید.”

 

این نمونه از سرنوشت مرگبار بخشی از مردمان کشورمان است که برای دست یابی به یک آینده بهتر به کشورهای اروپایی میروند، اما در بسیاری از حالت های رویاهای شان برای همیش با خود شان زیر خاک میشوند.

همرسانی کنید!