27 سرطان 1395 - همه اخبار

عیادت رئیس جمهور غنی از وضعیت صحی مجروحین نیروهای امنیتی

عیادت رئیس جمهور غنی از وضعیت صحی مجروحین نیروهای امنیتی

آریانا نیوز: رئیس جمهور غنی از وضعیت صحی مجروحین نیروهای امنیتی داخل بستر عیادت نمود.

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شب گذشته به شفاخانۀ ۲۰۰ بستر پولیس رفت و از وضعیت صحی مجروحین نیروهای امنیتی داخل بستر عیادت نموده، و از آنان دلجویی به عمل آورد.

 

رئیس جمهور کشور خطاب به سربازان گفت، از اینکه با شجاعت و دلیری تمام بخاطر دفاع از وطن و مردم خود می‌رزمید، بالای فرد فرد تان افتخار می‌کنم و شما نزد دولت و مردم از جایگاه خاص برخوردار هستید.

 

شماری از سربازان طی سخنانی از رئیس جمهور کشور بخاطر عیادت از وضعیت صحی شان تشکری نمودند. آنان از توجه خاص رئیس جمهور نسبت به روحیۀ دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی کردند، و خواست‌ها و مشکلات شانرا نیز به رئیس جمهور ارائه داشتند.

 

آن‌ها به رئیس جمهور اطمینان دادنده، گفتند که تحت هر شرایط به منظور تأمین امنیت مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور قربانی می‌دهیم، و علیه دشمنان مردم افغانستان تا نابودی شان مبارزه می‌کنیم.

 

حین عیادت رئیس جمهور کشور از مجروحین نیروهای امنیتی، مسؤولین شفاخانۀ مذکور در خصوص وضعیت صحی مجروحین به رئیس جمهور معلومات ارائه نمودند.

 

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مسؤولین شفاخانۀ ۲۰۰ بستر پولیس دستور داد، که در زمینۀ تداوی مجروحین متذکره از تمام امکانات استفاده نمایند.

 

همچنان رئیس جمهور کشور به مسؤولین وزارت امور داخله هدایت داد، که ضمن جستجو راه‌حل به خواست‌ها و مشکلات سربازان، جهت رفع نیازمندی‌های شفاخانۀ مذکور نیز هر چه زودتر اقدامات لازم را روی دست گیرند.

بیشتر بخوانید  آخرین جزییات درباره مذاکرات آتش بس طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند
همرسانی کنید!