6 ثور 1398 - همه اخبار, سياسی

عمران خان از مداخله در امور افغانستان دست برداشت!

عمران خان از مداخله در امور افغانستان دست برداشت!

آریانا نیوز: صدراعظم پاکستان گفت که کشور اش در امور افغانستان دخالت نمی کند…

عمران خان صدراعظم پاکستان اظهار داشته است که کشوراش از هیچ یک جناح های درگیر افغانستان حمایت نمی نماید.

وی افزود: ما سعی می ورزیم تا درگیری افغانستان از طریق صلح حل و فصل گردد. دولت پاکستان به این عقیده است که تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرد.

سخنرانی عمران خان در مورد افغانستان بعد از آن صورت گرفت که او را محکوم به مداخله درامور داخلی افغانستان نمودند، او ایجاد دولت انتقالی را به افغانستان پیشنهاد نموده بود.

وی گفت که اعلامیه وی در مورد افغانستان صرف مشوره دوستانه بوده است و قصد مداخله در امور داخلی کشور مستقل را نداشته است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل
همرسانی کنید!