12 میزان 1393 - همه اخبار

علمای دین: تامین صلح یک امرضروری است

علمای دین: تامین صلح یک امرضروری است

 

شماری ازعلمای دینی افغانستان درسخنرانی های قبل ازادای نماز عید سعید اضحی تامین صلح را یک امرضروری خوانده، تاکید کردند که بدون محو فساد تامین صلح درکشور امکان پذیرنیست.

 

محمد ایاز نیازی امام مسجد جامع وزیرمحمد اکبرخان گفت، ایجاد حکومت وحدت ملی دریچهء امید را بروی مردم گشود و نیازاست تا این حکومت برای آوردن صلح فساد را ریشه کن سازد.

 

 

وی همچنان تاکید کرد که دراین راستا مردم و عالمان دین نیز مسوولیت دارند تا حکومت جدید را همکاری کرده و درتامین صلح نقش ایفا کنند.

 

این درحالیست که اشرف غنی احمدزی رییس جمهورافغانستان به روزجمعه در دیداربا عالمان دین از آنان خواست تا صدای صلح را از منابرمساجد بلند کنند.

 

ازسوی هم رییس جمهورافغانستان درچندین سخنرانی هایش تاحال تاکید کرد که برای ایجاد صلح پایداروآورن اصلاحات در ادرات دولتی تلاش می کند.

 

 

مردم نیز ازحکومت تقاضا دارند تا جهت آوردن اصلاحات و تامین صلح در کشورافراد زورمند و قانون گریز را مورد پیگرد قرارداده، قانون را در کشور به صورت درست آن تطبیق کند.

 

ازسوی هم عالمان دین در روز عید تاکید کردند که مخالفان مسلح باید خواست های شان را از طریق مذاکره باحکومت جدید مطرح کنند، تا زمینه تامین صلح در کشور فراهم شده و تمام برنامه ها به صورت درست آن عملی شود.

 

 

 

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در پنج ولایت کشور
همرسانی کنید!