11 عقرب 1395 - همه اخبار

عقد تفاهمنامه بین الوزارتی تحصیلات عالی، زراعت و مبارزه با مواد مخدر

عقد تفاهمنامه بین الوزارتی تحصیلات عالی، زراعت و مبارزه با مواد مخدر

آریانا نیوز: به منظور عملی سازی پلان مبارزه با مواد مخدر، تفاهمنامه ای بین وزارت های تحصیلات عالی، زراعت و مبارزه با مواد مخدر امضاء شد.

محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محترم سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و محترم فریده مومند وزیر تحصیلات عالی طی نشست مشترک خبری در مرکز رسانه های حکومت تفاهمنامه همکاری را به هدف تطبیق پلان مبارزه با مواد مخدر بین سه وزارت را به امضاء رسانیدند. در این نشست مطبوعاتی وزیر زراعت آبیاری و مالداری روی بوجود آوردن هماهنگی، جاگزین سازی محصولات مشروع بجای کوکنار و بلند بردن عاید دهاقین صحبت نموده و به پرسش های خبرنگاران پاسخ ارائه نمود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا از تمرکز وزارت زراعت روی به میان آوردن تغییرات مثبت به سرمایه دهقان صحبت نموده افزود که راهکارهای متفاوت چون ایجاد سبزخانه ها- توزیع تخم های بذری- باغداری و گونه های مختلف زراعت پیشرفته- تلاش دارند تا در میزان عواید دهقان افزود شود. تفاهمنامه بین الوزارتی تحصیلات عالی، زراعت و مبارزه با مواد مخدر به منظور هماهنگی و فعالیت مشرک میان وزارت های یاد شده عقد گردید.

بیشتر بخوانید  روسیه باشنده گان‌اش را از سفر به افغانستان منع کرد
همرسانی کنید!