عامل اصلی عقب ماندگی افغانستان از دیدگاه معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان

عامل اصلی عقب ماندگی افغانستان از دیدگاه معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان

آریانا نیوز: معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در مراسم گشایش یک مرکز تجارتی و رهایشی، غرب را عامل اصلی عقب ماندگی افغانستان در بخش اقتصاد و سیاست می‌داند…

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان افزود: غرب بالای همه کشورها اثر گذاشته بود و به شرمندگی از افغانستان بیرون شدند به این خاطر نمی‌خواهد که افغانستان به سمت پیشرفت و ترقی حرکت کند. آنان کوشش می‌کنند که جلو رشد اقتصادی و امور سیاسی امارت اسلامی را بگیرند.

این مقام حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران می‌خواهد که به کشور برگردند و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

عبدالغنی برادر گفت: تمام برادران تاجر و سرمایه‌گذار که در داخل و خارج از افغانستان استند از آن‌ها درخواست می‌کنیم که بیایند در کشورخود سرمایه خود را به کار بیاندازند.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان همچنین به بازرگانان و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که در هر شرایط به چالش‌های آنان رسیده‌گی و امنیت جان و مال‌شان را تأمین خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  انتقاد شدید حبیب‌الرحمان حکمتیار از حکومت سرپرست طالبان
همرسانی کنید!