1 جوزا 1397 - همه اخبار, سياسی

عطا محمد نور پشت پرده راضی کردن جنرال دوستم!

عطا محمد نور جنرال دوستم

آریانا نیوز: به نظر می‌رسد یکی از توافقات والی پیشین بلخ با رییس‌جمهور جورآوردن جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری بوده است…

استاد عطا با گرفتن امتیازات مورد نظر به ارگ وعده سپرده بود که تا کمتر از سه ماه جنرال دوستم را قانع می‌کند. چراغ سبز آمد آمد معاون اول رییس‌جمهور را این روزها می‌بینیم. بدون تردید استاد عطا در پس پرده نقش کلیدی جورآوردن معاون اول و ارگ را بازی می‌کند.

به نقل از افغان پیپر، استاد عطا با ارگ به توافق رسیده‌است تا در پروسه‌های جنجال برانگیز توزیع تذکره های برقی و انتخابات پارلمانی پیش رو و آنچه که از سوی ارگ بر کمیسیون اعمال می‌گردد دخالت نکند. به نظر می‌رسد استاد عطا به این توافق نیز رسیده‌است که اگر مقامات حکومتی منصوب به جمعیت بجز دارودسته خودش از سوی ارگ برکنار و سبکدوش می‌گردد دخالت ننماید.

ارگ به این گمان که او یکی از پایه‌های اساسی قدرت تاجک ها است که چنین بود حساب باز کرده‌است/بود. حلقه‌ی ارگ پس از توافق استاد عطا بر طبل تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی شان بیشتر می‌کوبد. این در حالی است که استاد عطا با سپیدار نیز مشکل دارد. ارگ حال هر چه که دل شان خواست را انجام می‌دهند. نادیده‌گرفتن رد فرمان رییس‌جمهور از سوی رییس‌اجرایی مبنی بر تقرر معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف از نشانه‌های درنگاندن حلقه‌ی ارگ به شمار می‌رود.

یک چنین محاسبه‌ی از جانب ارگ نادرست است، ناراضی های حکومت و مخالفان خودکامگی و تمامیت‌خواهی حلقه‌ی ارگ تنها به یک فرد خلاصه نمی‌شود. تاجیک ها نیز چهره‌ها و شخصیت‌های قدرتمند و مردمی دارند تا بر علیه تصمیم‌گیری های نامطلوب و غیرقابل تحمل ارگ بایستند.

بیشتر بخوانید  افزایش تعاملات طالبان و کشورهای غربی؛ احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل

صبور بیات

همرسانی کنید!
  1. Mohammad Hassan Zaiel :

    شوخی
    درپشت پرده راضی کردن جنرال دوستم
    عطامحمد نورسابق این عادت رانداشت .

  2. ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻆﺮﻱ :

    ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻝ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ اﻣﻴﺪ ﻣﺮﺩﻡ اﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﻂﻊ ﻣﻴﺸﻮﺩ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺩاﺭﺩ