عضویت افغانستان در کمیسیون صلح و ورزش شورای المپیک آسیا

عضویت افغانستان در کمیسیون صلح و ورزش شورای المپیک آسیا

آریانا نیوز: داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک عضویت کمیسیون صلح و ورزش شورای المپیک آسیا را بدست آورد…

در خبر نامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش آمده است که شورای المپیک آسیا پس از پایان سی و هشتمین جنرال اسامبله اش که در تایلند برگزار شده بود، روی انتخاب روساء و کمیسیون های مربوط به آن شورا تمرکز نمود.

این شورا با توجه به اجماع عمومی که در سطح ملی و بین المللی برای تامین صلح سرتاسری در افغانستان شکل گرفته و برجسته ساختن نقش ورزش در پروسه صلح افغانستان، داکترحفیظ الله ولی رحیمی رییس کمیته ملی المپیک را به عضویت کمیسیون صلح و ورزش آن شورا انتخاب نمود.

از جانب دیگر داکترمحمد یونس پوپلزی سکرترجنرال کمیته ملی المپیک کشور نیز به عضویت کمیسیون صحی شورای المپیک آسیا انتخاب گردیده است.

بیشتر بخوانید  تساوی تیم ملی فوتسال افغانستان مقابل چین در تایلند
همرسانی کنید!