3 ثور 1398 - همه اخبار, سياسی, همه

عبدالله عبدالله: تا اشرف غنی باشد من هم استم!

عبدالله عبدالله: تا اشرف غنی باشد من هم استم!

آریانا نیوز: ریاست‌اجراییه می‌گوید فیصلۀ ستره محکمه دربارۀ تمدید کار رییس‌جمهور به معنی تمدید دورۀ کار حکومت وحدت ملی است…

ستره محکمه فیصله کرده‌است که رییس‌جمهور غنی می‌تواند تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید، به کارش ادامه دهد.

به نقل از طلوع نیوز، ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید فیصلۀ ستره محکمه دربارۀ تمدید کار رییس‌جمهور به معنی تمدید دورۀ کار حکومت وحدت ملی است.

فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست‌اجراییه در این باره گفت: تا هنگامی‌که کار رییس‌جمهور دوام پیدا می‌کند، هم زمان کار رییس اجراییه (دوام دارد) و تا هنگامی هم که کار رییس اجراییه دوام پیدا می‌کند، هم‌زمان کار رییس‌جمهور هم دوام می‌یابد.

این در حالیست که روز گذشته خبرهایی مبنی بر صدور فرمان لغو فعالیت ریاست اجراییه توسط ریيس جمهور غنی، نشر شده بود.

بربنیاد مادۀ شست و یکم قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات، به پایان می‌رسد.

پیش از این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز فیصلۀ ستره محکمه را در این باره، سیاسی و خلاف قانون گفته‌اند.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ها: ادعای طالبان درباره نابودسازی داعش بی‌اساس است!
همرسانی کنید!