20 سرطان 1394 - همه اخبار

عبدالله: در مورد قاتلین فرخنده عدالت تطبیق خواهد شد

عبدالله: در مورد قاتلین فرخنده عدالت تطبیق خواهد شد

آریانا نیوز: در آخرین محکمه که هنوزهم باقی مانده، عدالت تطبیق شده، کسانی که مرتکب این حادثه و فاجعه شده اند، با آنها اجراات قانونی می شود.

 

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با خانوادهء فرخنده وعده داد که عدالت در محاکم افغانستان در رابطه با دختر شان تامین می شود و مرتکبین جرم مطابق به قوانین افغانستان، مجازات خواهند شد.

 

قبل از این، در مورد فیصله اخیر محکمه استیناف کابل در ارتباط به دوسیه فرخنده اعتراضاتی موجود بودند. زیرا در این محکمه حکم اعدام چهار مرد دخیل در قتل فرخنده را به بیست سال زندان کاهش داد.

 

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی گفت، عبدالله عبدالله برای رفع نگرانی خانوادهء فرخنده وعده داد که حکومت در محکمه نهایی یعنی تمیز این مساله را جداً تعقیب می کند:

 

” بحث امروز رییس اجراییه این بود که به خانوادهء فرخنده شهید گفته شود که در آخرین محکمه که هنوزهم باقی مانده، عدالت تطبیق شده، کسانی که مرتکب این حادثه و فاجعه شده اند، با آنها اجراات قانونی می شود. هیچ کس از قوانین و محکمه های افغانستان، فرار کرده نمی توانند. ”

 

فرخنده دختر 27 ساله افغان در 28 م ماه حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه های قرآن کریم در مقابل مسجد شاه دوشمشیره از سوی تعدادی از مردم خشمگین لت و کوب و به قتل رسید و سپس این افراد جسد وی را آتش زدند.

 

ariananews

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!