5 جدی 1390 - همه اخبار

عامل تمام بدبختی های سه دهه گذشته و اخیر افغانستان روس ها و عوامل سرسپرده آنها بوده اند

عامل تمام بدبختی های سه دهه گذشته و اخیر افغانستان روس ها و عوامل سرسپرده آنها بوده اند

اگر امریکایی های اشغالگر نیستند، پس چرا با وجود مخالفت مردم افغانستان، پارلمان این کشور، مصوبات لویه جرگه عنعنوی و حتی خواست رئیس جمهور کرزی، دست به عملیات های شبانه، جستجوی خانه به خانه و قتل عام مردم افغانستان می زنند.6 جدی مصادف است با سالروزتجاوز وحشیانه و غیر انسانی اتحاد شوروی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به افغانستان که با آخرین نمونه های تخنیكی ماشین جنگی و اسلحه های مخرب ساخت فابریكه جات روسی با همکاری اعضای حزب دیموكراتیك خلق، این کشور را اشغال کردند.
روس ها بیش از یك دهه به صورت سرتاسری به شکنجه و قتل عام ملت مظلوم، بی پناه و شریف افغان دست زدند و باعث آوارگی ها و ایجاد نابسامانی هایی شدند که تاکنون دامنگیر این کشور و ملت است.
جنرال سیدعبدالشکور موسوی یکتن از مجاهدین سابق کشور گفت که روس ها به خیال واهی اینکه کشور افغانستان را همانند دیگر جمهوری های خویش، به شوروی سابق ضمیه خواهد کرد، به افغانستان تجاوز کردند.
به باور وی، روس ها با هدف رسیدن به آبهای گرم جنوب آسیا، با همکاری و همراهی سرسپردگان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، دست به اشغال نظامی افغانستان زدند، اما هیچگاه فکر نمی کردند که در مقابل مردم افغانستان چنان شکستی بخورند که منجر به فروپاشی نظام 70 ساله کمونیستی در جهان شود.
به گفته وی، تنها سلاح مردم افغانستان در مقابل روس ها، قدرت ایمان به خدا و اخلاق بیگانه ستیزی آنها بوده است، مردم افغانستان در طول تاریخ هیچگاهی تن به ذلت نداده اند و نخواهند داد.
آقای موسوی، حضور امریکا در افغانستان را اشغالگرانه می داند و می گوید: تفاوت اشغالگری روس ها و امریکایی ها در این است که روس ها توسط شاخه پرچم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان دعوت شده بودند، اما امریکایی ها بدون دعوت آمده اند و هیچ وقت استاد شهیدربانی رئیس جمهور وقت و همچنین آقای کرزی رئیس جمهور فعلی از آنها دعوت نکرده اند که به افغانستان بیایند، بلکه آنها انفجار برج های ساختمان تجارت جهانی را بهانه قرار داده و برای نابودی القاعده به افغانستان حمله کردند، بنابراین اشغالگر هستند.
او می افزاید: اگر امریکایی های اشغالگر نیستند، پس چرا با وجود مخالفت مردم افغانستان، پارلمان این کشور، مصوبات لویه جرگه عنعنوی و حتی خواست رئیس جمهور کرزی، دست به عملیات های شبانه، جستجوی خانه به خانه و قتل عام مردم افغانستان می زنند.
این مبارز دوران جهاد می گوید: امریکایی ها در افغانستان شکست خورده اند و با امضای پیمان استراتژیک بدنبال تحکیم موقعیت جهانی خویش و همچنین بازگرداندن آبروی از دست رفته شان هستند.
به عقیده آقای موسوی، اگر امریکایی های بدنبال صلح و امنیت در منطقه هستند، باید افغانستان را ترک کنند و بگذارند که مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خویش، خود تصمیم بگیرند.
او می گوید: مردم افغانستان تجربه تلخ بیش از سه دهه گذشته را هیچگاه تکرار نخواهند کرد و با هم پذیری و اخوت، به دست توانمند جوانان کشور، این کشور را آباد و صلح و امنیت را در آن برقرار خواهند کرد.
وی عامل تمام بدبختی های سه دهه گذشته و اخیر افغانستان را روس ها و عوامل سرسپرده آنها در افغانستان می داند و می گوید: شوروی با حمله بر افغانستان علاوه بر بی خانمانی مردم این کشور، خرابی، کشتار از بین رفتن بسیاری از زیرساخت ها، معادلات منطقه ای و جهانی را برهم زد و باعث ایجاد واکنش کشورهای منطقه و جهان شد، که همین باعث سقوط و فروپاشی نظام کمونیستی در جهان گردید.

بیشتر بخوانید  تمایل طالبان برای خرید راکت های دور برد از چین و روسیه

منبع: آواپرس

همرسانی کنید!