ظلم برخی از شرکت‌های مخابراتی انترنت به کاربران افغان

ظلم برخی از شرکت‌های مخابراتی انترنت به کاربران افغان

آریانا نیوز: بنابرگزارش ها، برخی از شرکت‌های مخابراتی انترنت را 20 برابر به‌فروش می‌رسانند…

به نقل از رادیوآزادی، مسوولان شرکت افغان‌تلکام می‌گویند که این شرکت یک جی بی انترنت را به گونه اوسط از ۹ تا ۱۱افغانی از کشورهای بیرونی می‌خرند و دوباره آن‌را از سیزده تا چهارده افغانی به شرکت‌های مخابراتی به فروش می‌رسانند. اما یک جی بی انترنت از سوی شرکت‌های خصوصی در بدل۲۵۰ افغانی به مردم ارایه می‌شود.

در همین‌حال شماری از شرکت‌های عرضه‌کنندۀ خدمات انترنتی می‌گویند هزینه‌ها به شمول مالیۀ بلند سبب شده است تا این شرکت‌ها بسته‌های انترنتی را به‌بهای بلند عرضه کنند.

افراط درخرید و فروش انترنت از سوی شرکت‌های خصوصی مخابراتی و انترنتی در افغانستان.

شرکت افغان‌تلکام که واردکنندۀ عمدۀ انترنت در افغانستان است می‌گوید آن‌ها به‌گونۀ اوسط یک جی بی انترنت را از ۹ تا ۱۱افغانی می‌خرند و دوباره هر جی بی آن‌را به شرکت‌های مخابراتی از ۱۳ تا ۱۴ افغانی به فروش می‌رسانند. اما در مجموع شرکت‌های خصوصی مخابراتی یک جی بی انترنت را در بدل ۲۵۰ افغانی به فروش می‌رسانند که نزدیک به ۲۰ برابر بالاتر از نرخ خرید آن است.

گل نواز منگل رییس بازاریابی شرکت مخابراتی افغان‌تلکام در این باره گفت: ما از هر کشور نرخ جداگانۀ انترنت داریم، یک جی بی به ده افغانی تمام می‌شود، بعداً ما آن‌را به شرکت‌های خصوصی،۱۳ تا ۱۵ افغانی به فروش می‌رسانیم، ما انترنت را بیشتر از اوزبیکستان وارد می‌کنیم، تا اندازۀ کم از ایران و همین‌گونه از پاکستان نیز می‌گیریم. در حال حاضر تلاش داریم تا از چین نیز انترنت وارد کنیم.

بیشتر بخوانید  افشاگر جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد

نظر به معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، در حدود ده ملیون تن در حال حاضر در کشورمان از انترنت استفاده می‌کنند.

افغانستان از کشورهای همسایۀ خود از طریق شبکۀ فایبر نوری انترنت وارد می‌کند؛ اما هزینۀ انترنت در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش چندین برابر است.

با این حال یک جی بی انترنت در پاکستان در یک ماه در بدل نود کلدار و در هند روزانه یک و نیم جی بی انترنت در بدل پنج‌صد کلدار هندی برای سه ماه عرضه می شود که در این پکج تماس های داخلی نیز رایگان است.

تلاش کردیم دیدگاه‌های شرکت‌های خصوصی مخابراتی افغانستان را نیز داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.

از سویی هم در کنار شرکت‌های مخابراتی، شماری از شرکت‌های خصوصی که تنها خدمات انترنتی را برای شهروندان فراهم می‌سازند فعالیت دارند، اما هزینۀ آن‌ها نیز بسیار بلند است. آنان انترنت را برای مشتریان از قیمتی که خریداری می‌کنند شش چند بلندتر می‌فروشند.

بربنیاد معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درحال حاضر انترنت از کشورهای همسایه بربنیاد سرعت یک ام بی در ثانیه ۶ تا ۱۰ دالر خریداری می‌شود.

محمد فهیم هاشمی سرپرست این وزارت در این باره میگوید: در هر ثانیه قیمت یک ام بی انترنت ۶ تا ۱۰ دالر است،که برای شرکت ها به گونه اوسط ۳۸ تا ۴۵ دالر تمام می‌شود، اما این قیمت‌ها فرق می‌کنند.

شماری از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات انترنتی می‌گویند به علت پرداخت مالیات بلند، چالش‌های امنیتی، معاشات بلند کارمندان، پرداخت کرایه و مصارف گونه‌گون دیگر هزینۀ عرضۀ خدمات انترنت بلند می‌رود.

یکی از این شرکت‌ها هم ندا تلکام است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان

عبدالصبور رییس بخش تخنیکی این شرکت می‌گوید :وقتی‌که ما از افغان تلکام سرویس می‌گیریم هر شرکت مکلف می‌شود که به دولت مالیه برپدازد و اگر تمامی مصارف دفترها سنجش شود، انترنت در آن صورت برای ما پرهزینه تمام می‌شودو طبیعی است که وقتیکه انترنت را برای مشتریان عرضه می‌کنیم قیمت آن بلند می‌رود.

قابل یاد‌آوری است که استفاده‌کنندگان انترنت بارها از بابت بلند بودن هزینۀ انترنت شکایت کرده اند، اما به گفته آنان این انتقادها جایی را نگرفته است و نه این شکایت هایشان سبب اقدامات لازم شده اند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید با تلاش‌های زیاد توانسته اند تا اندازه‌ای بهای انترنت را کاهش دهند.

این وزارت می‌گوید تلاش‌ها با شرکت اترا و شرکت‌های مخابراتی ادامه دارند تا خدمات انترنتی بهتر شوند و قیمت آن نیز کاهش یابد.

همرسانی کنید!