20 جدی 1390 - همه اخبار

طرح نظام فدرالیزم؛ بازی با موجودیت کشور

طرح نظام فدرالیزم؛ بازی با موجودیت کشور

اداره‌کنندگان کشور باید برای شناسایی منبع مشکلات، تلاش جدی نموده و بعد از آن شروع به حل مسئله نمایند.مرکز تحقیقات منطقوی نشستی را درباره مذاکرات فدرالیزم کردن سیستم افغانستان که در برلین صورت گرفته بود، با حضور کارشناسان مسایل سیاسی و رسانه‌ها روز سه شنبه در کابل برگزار کرد تا کارشناسان سیاسی در این باره گفت‌و‌گو کنند.
عبدالغفور لیوال، رییس مرکز تحقیقات منطقوی و کارشناس مسایل سیاسی گفت: همه باور دارند که افغانستان دارای معضلات زیادی می‌باشد که عموماً از بیرون این کشور سرچشمه می‌گیرد، ولی این دلیل نمی‌شود که سیستم فدرال روی کار بیاید، به دلیل این که زمینه عملی این نظام در کشور وجود ندارد و نیز افغانستان کشوری آسیب‌پذیر بوده و آمادگی چنین تغییراتی را ندارد.
وی افزود: اداره‌کنندگان کشور باید برای شناسایی منبع مشکلات، تلاش جدی نموده و بعد از آن شروع به حل مسئله نمایند.
به گفته وی، با وجود شرایط کنونی بحث در مورد فدرالیزم کردن نظام افغانستان، احمقانه بوده و با روی کار آمدن این سیستم، اول از همه همسایگان شروع به انتخاب طعمه خود کرده و هر قسمت از کشور را برای منافع خود جدا می‌سازند، بنا بر این موضوع فدرالیزم یک بازی علیه موجودیت کنونی افغانستان به شمار می‌آید.
اسدالله ولوالجی کارشناس مسایل سیاسی نیز در این مورد گفت: مردم افغانستان نسبت به سیستم فدرالیزم بدبین نیستند، بشر از ابتدا به دنبال عدالت بوده و در تلاش رسیدن به عدالت نیز خواهد بود.
او می‌گوید: ما عیبی در نظام کنونی کشور نمی‌بینیم که خواستار تغییر آن باشیم، متأسفانه مشکل افغانستان حکومتی است که نظام را رهبری می‌کند، قوت‌های موجود در افغانستان باید به شکل تخصصی عمل نمایند ولی ما این صفت را در دولت خود نمی‌بینیم و حال رییس جمهور به عنوان حاکم مطلق است و جامعه افغانستان به حدی از تحول نرسیده و آمادگی آن را ندارد.
عبدالحیمد مبارز کارشناس رسانه، نیز در این باره می‌گوید: موضوع افغانستان علی رغم پیچیدگی، حساسیت بزرگی دیگر در منطقه پیدا کرده است.
او افزود: فدرالیزم یک نظام است و برای این که ملت آن را قبول نماید باید دارای خصوصیات مناسبی باشد تا ملت را به خوشبختی برساند، ما نباید خود را با دیگر کشورهای فدرال اروپایی و امریکایی مقایسه نماییم، بسیار مسائلی وجود داشته که در آن کشورها نتیجه مثبت داشته ولی در افغانستان منفی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: خطری که در پیش روی افغانستان قرار دارد بحث در مورد فدرالیزم و واگذاری اداره 9 ولایت به طالبان است، چرا که هر دوی آن به معنای تجزیه افغانستان محسوب می‌شود.
آقای مبارز گفت: اگر در جایی از کشور حق‌کشی صورت می‌گیرد مربوط به اداره‌کنندگان آن کشور می‌باشد، مردم و قانون اساسی در آن دخیل نیستند.
او می‌گوید: متأسفانه هنوز رنگ قانون اساسی خشک نشده در مورد تغییر آن مذاکره می‌شود، این نیز یک نوع جاه‌طلبی اداره‌کنندگان را می‌رساند. تمام این صحبت‌ها دلسوزی به افغانستان نیست، بلکه یک دسیسه جهانی می‌باشد.
اسدالله نوید، معاون مرکز تحقیقات منطقوی گفت: ما باید ریشه‌ها و بستر مشکلات موجود در افغانستان را بشناسیم و متوجه شویم که اهداف و روش‌های این حرکات در این کشور چیست.
او افزود: ما باید در بین ساختار نظام تمام مسایل و قانون را تفکیک بسازیم، افغانستان تا به حال تمام نظام‌ها را تجربه کرده ولی تاکنون تجربه کافی و شفاف در تمام زمینه‌ها پیدا نکرده است.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان
همرسانی کنید!