ظهور دوباره طالبان و نابودی دستاورد های ۲۰ سال گذشته زنان افغان

ظهور دوباره طالبان و نابودی دستاورد های ۲۰ سال گذشته زنان افغان

آریانا نیوز: حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نتایج منفی داشته و دستاورد های ۲۰ سال گذشته زنان را با خطر از بین رفتن روبه‌رو کرده است…

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که زنان افغان سال بدی را پشت سر می‌گذارند.

هیدر بار معاون امور زنان در این سازمان گفت که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نتایج منفی بر زنان در بسیاری از مناطق جهان داشت: ۲۰۲۱ سال بدی برای حقوق زنان بود. در این سال برخی پیشرفت‌ها هم صورت گرفت اما واکنش ضعیف جامعه جهانی پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، برای زنان در اکثریت جا‌ها پیامد‌های داشت. این وضعیت برای ما می‌گوید که به حقوق ما احترام اندک می‌شود.

اکثریت از ناظران به این باور استند که پس از سقوط کابل به دست طالبان، دستاورد های ۲۰ سال گذشته زنان با خطر از بین رفتن روبه‌رو شده است.

کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و انجمن خبرنگاران آزاد می‌گویند که در چهار ماه گذشته حدود دو هزار خبرنگار زن، وظایف شانرا از دست داده اند و شماری از آنها به بیرون شدن از افغانستان مجبور شده اند.

در ۲۰ سال گذشته، نخستین بار است که زنان از کار در اکثریت اداره‌ها ممنوع شده اند و اینسو برای بانوان اجازه آموزش در پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی داده نمی‌شود.

از سوی دیگر، ۹۵ مین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان اجازۀ رفتن به مکتب را ندارند.

حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در چهارچوب شریعت اسلامی، برای زنان و دختران حق کار و آموزش داده می‌شود. همچنان آنها از کار روی ساختن لایحه در این مورد خبر داده بودند.

بیشتر بخوانید  اظهارات نماینده‌گی افغانستان در جینوا درباره سوء استفاده طالبان از باشنده گان افغانستان

در فهرست کسانی که از سوی حکومت طالبان به کار گماشته شده اند، نام یک زن هم دیده نمی‌شود.

یک فرمان ۶ ماده‌یی هم از سوی طالبان در مورد حقوق خانوادگی زنان به تازگی صادر شد که در آن بیشتر به مسایل نکاح، ازدواج و چند مسئله دیگر از همین ردیف پرداخته شده است.

اما در این فرمان در مورد کار و آموزش دختران و زنان هیچگونه وضاحت داده نشده است.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان تا حد زیاد به تعهدات‌شان عمل نکرده اند.

این درحالی است که طالبان مدعی شده که بر تحقق تمامی حقوق زنان بربنیاد قوانین اسلامی پابند است وبه چالش‌هایی که در برابر زنان قرار دارد، رسیده‌گی خواهد شد.

حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در چهارچوب شریعت اسلامی، برای زنان و دختران حق کار و آموزش داده می‌شود. همچنان آنها از کار روی ساختن لایحه ای در این مورد خبر داده بودند.

 

همرسانی کنید!
  1. امرالدین :

    طالبان دست آوردهای 20 ساله رانابود کرد اشخاص قدرتمندومتخصص وپرتلاشی را که درگرفتن رشوه وفساد مدرنیزه شده بودتار ومارخداازطالبان نگزرد رژیم مقتدر درفساد رانابودکرد رشوه وفساد هم چه لزتی دارد