درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات

درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات

آریانا نیوز: جبهۀ مقاومت ملی در خبرنامه ای از کشته شدن چهار تن از افراد طالبان در این درگیری ها خبر داد…

جبهۀ مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح ضد طالبان ادعا کرده که در حملات افرادش در کابل و هرات چهار نیروی طالبان کشته شدند.

این جبهه در خبرنامه ای گفته است که حمله به دو نیروی طالبان سواربر موترسایکل شام شنبه در جادۀ منطقۀ چهاردهی کابل انجام شد و هر دو کشته شدند.

جبهۀ مقاومت ملی در خبرنامۀ جداگانه گفته است که در یک حملۀ دیگر دو نیروی لوای مرزی طالبان در مقابل ریاست مهاجرین این گروه صبح روز شنبه در شهر هرات از پا در آورده شدند.

طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته اند و این ادعا ها از سوی منابع مستقل تایید نشده است.

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل
همرسانی کنید!