اعلامیه سخنگوی طالبان در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشور‌های همسایه

اعلامیه سخنگوی طالبان در پیوند به اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشور‌های همسایه

آریانا نیوز: ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر اعلامیه ای از کشور‌های همسایه می‌خواهد که با مهاجرین افغان برخورد نیک داشته باشند و آنها را با اجبار اخراج نکنند…

ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بامداد روز چهارشنبه (10عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گروه طالبان گفته که از چهل و پنج سال بدین‌سو افغان‌ها در اثر اشغال‌ها و جنگ ها در کشورهای مختلف با مهاجرت و مشکلات زیادی دیگر مواجه اند، شرایط یاد شده بالای افغان ها تحمیل و ملت ما به آن مجبور شده است. اکنون که مهاجرین افغان با مشکلات مختلف و اخراج اجباری مواجه شده اند، بنابراین تذکر نکات ذیل را مهم می‌دانیم: از تمام کشورها نخست تشکر می‌کنیم که در بیشتر از چهل سال به افغان ها در کشورهای شان جا دادند، اکنون یکبار دیگر از آنها می‌خواهیم که افغان ها را به زور و بدون آمادگی جبرا به اخراج مجبور نسازند، بلکه به آنان وقت بدهند و کشورهای مربوطه از روی حسن همجواری، اخوت اسلامی و عاطفه بشری از تحمل کار بگیرند.

طالبان گفتند که در کشورهای که افغان ها سکونت دارند، آنان به امنیت آن کشورها مشکلات ایجاد نکرده اند و نه هم در بی ثباتی دست دارند.

در اعلامیه گروه طالبان آمده که از کشورهای همسایه می‌خواهیم که با در نظرداشت اصل اخوت اسلامی با مهاجرین افغان برخورد نیک نمایند و از کشورهای که افغان‌ها به گونه اجباری به وطن بازگشت می‌کنند، اموال، پول و ملکیت‌های آنان، مال شخصی و حق آن ها می‌باشد، هیچ کسی حق ندارد اموال آنها را از آنان بگیرد و شرایط ناعادلانه و غیر منصفانه در این زمینه بالای آنان وضع کند.

بیشتر بخوانید  گزارشی تکان دهنده از تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های طالبان

گروه طالبان گفتند که باید تمام افغان‌ها به ویژه برادران سرمایه دار و تاجر ما به تمام مشکلات مهاجرین افغان که از سایر کشورها بنابر چالش‌های اخیر و موقف بعضی از کشور ها مجبور می شوند به وطن برگردند، در هماهنگی با کمیسیون عالی، در انتقال، اسکان سرپناه، تداوی و دیگر زمینه ها همکاری نموده و آنان را فراموش نکنند.

در اعلامیه آمده که وزارت صنعت و تجارت و سایر وزارت ها و ادارات مربوطه، تسهیلات لازم را برای تاجران، سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران عودت کننده فراهم نمایند.

همرسانی کنید!