27 جدی 1390 - همه اخبار

صدور فرمان آتش بس از سوی ملا عمر!!

صدور فرمان آتش بس از سوی ملا عمر!!

دیروز دوشنبه مکتوبی به زبان پشتو از طرف ملا عمر، رهبر طالبان به برخی رسانه ارسال شد.

در این مکتوب از تمامی افراد طالبان خواسته شده است تا روشن شدن نتایج مذاکرات در عملیات هایشان از نرمی کار گرفته و از راه اندازی عملیات در میان مردم ملکی اجتناب کنند.

ملا عمر در این مکتوب اعلام کرده است که :آنها چند فرد مشخص را برای مذاکرات با امریکا تعیین کرده و بدون انها هیچ فرد دیگری از این تحریک نمایندگی کرده نمی تواند.

همچنین در بخشی از این مکتوب امده است که هدف ما در افغانستان خروج نیروهای خارجی و ایجاد یک حکومت اسلامی است. اگر تمام شرایط ما قبول شود ادامه گفتگوها یک راه برای رسیدن این هدف است و افرادی که در این راه مشکل ایجاد می کنند دوستان ما نیستند.

این اظهارات در حالی بیان می گردد که شماری از آگاهان بر این باورند که هیچ تغییری در موقف طالبان بوجود نیامده و آنان منتظر فرصت هستند تا به اهداف خود در افغانستان دست یابند.

حکومت افغانستان نیز پیش از این اعلام کرده بود که پیش از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان باید آتش بس برقرار و جنگ قطع شود.

در حالی که آوازه هایی از معاملات میان امریکا و طالبان نیز به گوش می رسد.مقامات ریاست جمهوری با رد این معاملات موضوع واگذاری برخی از ولایات به مخالفان مسلح را نیز بی اساس خوانده و گفتند که حکومت افغانستان هرگز چنین پیشنهاداتی را نخواهد پذیرفت و با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به هیچ نامی معامله نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید  وعده رهبر طالبان درباره پیشرفت افغانستان
همرسانی کنید!