تاکید سازمان جهانی صحت بر تداوم حمایت ها از معتادین مواد مخدر در افغانستان

تاکید سازمان جهانی صحت بر تداوم حمایت ها از معتادین مواد مخدر در افغانستان

آریانا نیوز: مسوول سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت این سازمان به حمایت اتحادیه اروپا متعهد به ارایه خدمات به معتادین مواد مخدر در افغانستان است…

سازمان جهانی صحت گفت متعهد به ارایه خدمات به معتادین مواد مخدر در افغانستان است.

لو داپنگ، مسوول سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت این سازمان به حمایت اتحادیه اروپا متعهد به ارایه خدمات صحی با کیفیت و موثر به معتادین مواد مخدر در افغانستان است.

سازمان جهانی صحت در افغانستان اعلام کرد لو داپنگ، از مرکز صحی ۱۷۰ بستر درمان معتادین مواد مخدر که تحت حمایت این سازمان در ننگرهار قرار دارد، دیدار کرده است.

لو داپنگ در جریان بازدید از این مرکز صحی گفته است: سازمان جهانی صحت همچنان متعهد به ارتقای کیفیت ارایه خدمات و تضمین ارایه خدمات صحی مؤثر به افراد آسیب‌دیده از اعتیاد به مواد مخدر در این دوران چالش برانگیز در افغانستان است.

پیش از این، سازمان جهانی صحت اعلام کرده بود اتحادیه اروپا برای بهبود صحت روانی و رسیدگی به اختلال ناشی از استعمال مواد مخدر در افغانستان، ۱۰ ملیون یورو اضافی تخصیص داده است.

 

بیشتر بخوانید  دو شرط مهم طالبان برای اشتراک در نشست قطر
همرسانی کنید!