صادرات زهرمار از افغانستان به جهان

صادرات زهرمار از افغانستان به جهان

آریانا نیوز: قرار است برای نخستین بار به اندازه نیم کیلوگرام زهرمار یا سم طبی تولید شده در افغانستان به خارج از کشور صادر شود…

عزیز احمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات به رسانه ها گفته است که این مواد طبی توسط یکی از شرکت های دواسازی از زهرمار به دست آمده است.

آقای یارمند می افزاید: اگر زهر سم تولید شده در افغانستان به گونه مستقیم صادر شود ارزش فی کیلوی آن به ده ملیون دالر امریکایی می رسد. من فکر می کنم که اگر فُرصت بیشتر فراهم گردد، این روند اثر چشمگیری بر رشد اقتصاد در افغانستان خواهد داشت. از سم مار برای ساخت دوا استفاده می شود.

بیشتر بخوانید  تاکید سازمان جهانی غذا بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان
همرسانی کنید!