شکایت نماینده گان از دخالت حکومت در کمسیون انتخابات

انتخابات

بیش از ۹۰ فیصد از اعضای ولسی جرگه معتقدند که حکومت در کمسیون انتخابات مداخله می‌کند…

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در راپور اخیرش اعلام کرد که بیش از 90 فیصد از اعضای ولسی جرگه برخورد حکومت وحدت ملی را با کمسیون انتخابات غیرقانونی می‌دانند.

در نظر سنجی که از سوی بنیاد فیفا صورت گرفته است 54 فیصد از نماینده گان بر این باورند که انتخابات ولسی جرگه و شورای وُلسوالی‌ها در زمان تعین شده برگزار نخواهد شد.

همچنین بیش از 66 فیصد از نماینده گان نیز از عملکرد کمسیون انتخابات افغانستان رضایت ندارند و بر این باورند که این کمسیون آماده گی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات اتخاذ نکرده است.

حدود 44 فیصد از نماینده گان نیز نسبت به بی‌طرفی کمسیون انتخابات افغانستان و استقلال عمل آن تردید دارند و معتقدند که این کمسیون تحت تاثیر حکومت قرار گرفته است.

محمدحسن وفایی مدیر بخش پژوهشی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت که حدود 91 فیصد از نماینده گان ولسی جرگه ، حکومت وحدت ملی را به مداخله در امور انتخاباتی متهم کرده‌اند.

این در حالی است که حدود دو سال از پایان دوره کاری ولسی جرگه می‌گذرد.

بیشتر بخوانید  اعلامیه‌ یونما در واکنش به حمله بر گردشگران خارجی در بامیان
همرسانی کنید!