22 اسد 1393 - همه اخبار

شورش زندانیان در ولایت جوزجان

شورش زندانیان در ولایت جوزجان

زندان 

حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز چهارشنبه تا دوبجهء بعد از ظهر، شماری از زندانیان که به مجازات محکوم شده اند، دست به شورش زدند.

فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه جوزجان گفت، زندانیان دست به شورش زده یکی دو خیمهء واکسین زندان را به آتش کشیدند:

« 24 تن زندانی که سیاسی بودند قرار بود آنها را به مزار شریف انتقال بدهند آنها غلط فهمی کرده فکر کردند که به زندان پلچرخی روان می کنند به همین خاطر دست به شورش زدند. »

قوماندان امنیه جوزجان گفت که 24 تن از زندانیان که اکثریت شان به اشد مجازات محکوم شده اند، دیگر زندانیان جنایی را لت و کوب کرده می خواستند آنها را نیز به شورش دخیل بسازند، به همین علت یکتن زندانی جنایی را مجروح ساخته اند:

« زندانیان دیگر که گفت شان را نکرده بودند آنها نیز با یکدیگر خود با هم درگیر شدند. »

هرچند از تخریبات در داخل زندان جلوگیری شده است، اما یک تن از زندانیان که نخواست نامش افشا شود در یک تماس تیلفونی  فیصله محکمه را ظالمانه میخواند. گفت آنها خواستار رسیده گی عادلانه به دوسیههای شان شدند:

« ما قانونی عمل می کنیم هیچ وقت نمی خواهیم دست به خشنونت بزنیم بشرطی که به خواست های ما و به مشکل ما رسیده گی شود. »

بعد از ختم شورش فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه جوزجان برای پایان بخشیدن به این مشکل گفت که وی این مساله را با مقامات مرکزی در میان می گذارد.

محبس ولایت جوزجان در حال حاضر بیشتر از 900 زندانی دارد حدود 50 تن زن و نیمی از آنها را زندانیان ولایت سرپل تشکیل میدهند.

بیشتر بخوانید  کاهش ۵۰ فیصدی برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان

مسوولان امنیتی جوزجان یکجا بودن زندانیان دو ولایت را در یک محل مشکل اساسی زندان شبرغان میدانند.

 

همرسانی کنید!