4 دلو 1390 - همه اخبار

شماری از کشاورزان کوکنار در هلمند به حبس محکوم شدند

شماری از کشاورزان کوکنار در هلمند به حبس محکوم شدند

ازمیان صد ها پرونده مربوط به کشاورزانی که در ولایت هلمند در زمین های شان کوکنار کشت کرده اند، تنها هشت پرونده ی آن به ارگان های قضایی کشور ارجاع شده است.

سمونوال کمال الدین شیرزی آمرامنیت قوماندانی امنیه هلمند می گوید که طی چهار ماه گذشته حدود دو هزار دهقان را که در زمین های شان کوکنار کشت کرده بودند، بازداشت کرده اند که از این میان تنها 8 نفر به ارگان های عدلی و قضایی معرفی و متباقی به صورت مشروط آزاد گردیده اند.

آقای شیرزی گفت که پرونده 8 کشاورز به خاطری به ارگان های قضایی ارجاع گردیده که آنان سایر دهاقین را به کشت کوکنار تشویق می کردند. به گفته او این افراد از سوی محکمه به سه الی ده سال حبس محکوم شده اند.

آقای شیرزی سازمان استخبارات پاکستان و غاصبان زمین را در کشت کوکنار درهلمند دخیل دانسته و می گوید که عاید ناشی از آن در اختیار طالبان مسلح قرار می گیرد.

او هم چنین از نیروهای ایساف انتقاد می کند که به وعده خود مبنی برکمک به کشاورزان عمل نکرده است. او افزود؛ در صورتیکه ایساف وعده های خود را عملی می ساخت، اکنون ما شاهد چشمگیر کشت کوکنار در هلمند می بودیم.

هلمند از ولایت های بزرگ تولید کننده مواد مخدر در کشور می باشد. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر 62 هزار هکتار زمین در این ولایت تحت کشت کوکنار قرار دارد.

این در حالی است که در سال جاری برای 180 هزار دهقان درهلمند تخم های اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی توزیع گردیده است.

بیشتر بخوانید  سخنگوی طالبان جنایات اخیر اسراییل در غزه را محکوم کرد
همرسانی کنید!