5 جدی 1390 - همه اخبار

شفاخانه حوزوی هرات در بین 83 کشورمقام اول را کسب کرد

شفاخانه حوزوی هرات در بین 83 کشورمقام اول را کسب کرد

شفاخانه حوزوی هرات بخاطرانجام یک “روش تخصصی اورتوپیدی” در بین 83 کشورجهان، مقام اول راکسب کرده است .
در این روش که “ساین” نام دارد، یک میله پلاتینی در بین استخوان هایی با اندازه طویل و متوسط، که می شکنند قرار داده می شود.
گفته می شود که این روش، یکی از موثر ترین روشها برای در مان شکستگی های استخوان در سطح جهان به شمار می رود.
بر اساس گفته های مسوولین این شفاخانه، برنامه انجام شده سه سال است که تطبیق می شود و بر اساس ارزیابی های که از سوی اتحادیه SING کانادا و معاینه بیش از80 هزار مورد انجام شده در 83 کشور جهان صورت گرفته، شفاخانه حوزوی هرات توانسته است مقام نخست را بدست بیاورد.
میزان پایین اختلالات و استفاده از تطبیق این روش بالای مریضان، معیارهایی بودند که درجلسه ارزیابی تطبیق این روش درشهرتورنتو کانادا، مورد توجه قرار گرفتند.
دوکتور سید محفوظ واحدی مسول بخش اورتوپیدی شفاخانه هرات،این مقام را یک دستاورد خوب برای جامعه طبی کشور و مردم افغانستان  و بخصوص داکتران شهر هرات می داند.

داکتر واحدی  گفت که در جریان سه سال گذشته عملیات ساین بالای بیشتر از صد مریض درهرات  تطبیق شده که همه این افراد پس ازعمل، کاملا سالم از شفاخانه رخصت شده اند.
بگفته او، عمل (ساین) باعث می شود تا افراد از معلولیت نجات یابند وبه گونه سالم دراجتماع فعالیت داشته باشند .شفاخانه حوزوی هرات در یک ماه اخیر دست آوردهای چشم گیری داشته است .
حدود بیست روز قبل نیز برای اولین باردر سطح کشور،عملیات “تومورمغزی” دراین شفاخانه بصورت موفقانه انجام شد .
شفاخانه معالجوی وتخصصی 600 بستر حوزوی هرات، سه سال است که به عنوان شفاخانه بزرگ تخصصی در ساحه زون غرب، در بخش عرضه خدمات صحی فعالیت دارد.
قدیر شاهین – هرات

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!