شرکت برشنا: برق وارداتی از اوزبیکستان به حالت عادی برگشت

شرکت برشنا: برق وارداتی از اوزبیکستان به حالت عادی برگشت

آریانا نیوز: شرکت برشنا با نشر اعلامیه‌ای گفته که سرکت دوم برق وارداتی اوزبیکستان بعد از رفع عارضه، دوباره وصل شده‌است…

شرکت برق برشنا اعلام کرده که برق 18 ولایت دوباره به حالت عادی برگشته است.

این شرکت با نشر اعلامیه‌ای گفته که سرکت دوم برق وارداتی اوزبیکستان بعد از رفع عارضه، دوباره وصل شده‌است.

بر بنیاد اعلامیه، با وصل شدن سرکت متذکره، طبق قرارداد، روند برق وارداتی دوباره به حالت عادی برگشته است.

این شرکت افزوده که برق وارداتی اوزبیکستان نیازهای 18 ولایت به شمول کابل را تامین می‌کند.

حدود یک ماه پیش، شرکت برشنا اعلام کرده بود که برق وارداتی اوزبیکستان به دلیل عارضه تخنیکی در داخل این کشور، قطع شده‌است.

پس از آن، یک سرکت برق وارداتی بزودی وصل شد؛ اما سرکت دوم تا هنوز قطع بود.

بیشتر بخوانید  ترکیش ایرلاینز پرواز هایش را به کابل از سر گرفت
همرسانی کنید!