شاهراه سالنگ به روی ترافیک باز شد

شاهراه سالنگ به روی ترافیک باز شد

شاهراه سالنگ پس از چند روز مسدود بودن، دوباره به روی ترافیک باز شد.

 

مسوولین می گویند که رفت و آمد موتر ها از شام دیروز در این شاهراه آغاز شده است.

 

به دنبال فرود آمدن بیش از شصت برفکوچ در جریان هفته گذشته در سالنگ، شاهراه به روی ترافیک بسته شده بود.

 

مقام ها می گویند: با تدابیر پیشگیرانه آنها، هیچگونه تلفاتی به مردم در جریان برفکوچ های سالنگ وارد نشده است.

 

در حال حاضر به موتر اجازه داده شده تا با احتیاط کامل از شاهراه سالنگ عبور کنند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!