12 حمل 1391 - همه اخبار

شاروالی کابل یک میلیون نهال در سال جاری غرس می کند

شاروالی کابل یک میلیون نهال در سال جاری غرس می کند

 

 

شاروالی کابل می گوید شماری از حلقاتی که در غصب زمین های دولتی و غیر دولتی دخیل هستند، تلاش دارند تا در برابر برنامه های بازسازی این نهاد مانع ایجاد کنند.

محمد یونس نواندیش شاروال کابل اظهار داشت که با تمام توان در برابر این حلقات مبارزه می کند و برنامه های انکشافی شهر کابل را تطبیق می کند.

آقای نو اندیش هم چنان گفت که تلاش ها برای سرسبزی شهر کابل آغاز شده و در این قسمت شاروالی کابل برنامه هایی را روی دست دارد.

در ادامه این تلاش ها، شاروالی کابل در همکاری با نهادهای خصوصی، روز جمعه (11 حمل) روند غرس پنج هزار نهال را در شهر کابل همراه با 2500 دانش آموز مکاتب آغاز کرد.

شاروال کابل تاکید می کند که در نظر است یک میلیون نهال در شهر کابل غرس شود و تا کنون دو صد هزار نهال در بخش های از این شهر غرص شده است.

شماری از دانش آموزان که در یک حشر با شاروالی کابل نهال ها را غرس می نمودند، بیان داشتند که تلاش می کنند تا آنان نیز در آینده یک پایتخت سبز داشته باشند. آنان هم چنان از دیگر جوانان کشور می خواهند تا در سرسبزی کشور سهم بگیرند

بیشتر بخوانید  جبهه مقاومت ملی از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد طالبان در کابل خبر داد
همرسانی کنید!