استفاده از سیستم الکترونیکی برای ثبت شکایات مردم در روز انتخابات

استفاده از سیستم الکترونیکی برای ثبت شکایات مردم در روز انتخابات

آریانا نیوز: برای ثبت شکایات مردم در روز انتخابات ریاست جمهوری از سیستم الکترونیکی استفاده خواهد شد…

کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی برای ثبت شکایات مردم در روز انتخابات ریاست جمهوری، از سیستم الکترونیکی استفاده خواهد کرد.

به گفتۀ مسؤولین این کمیسیون، هدف استفاده از این سیستم، تامین عدالت انتخاباتی و مبارزه با افراد متقلب می باشد.

محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون که روز سه شنبه (١٧سپتمبر) در ولایت هرات صحبت میکرد، گفت که در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست ریاست جمهوری، ٦٦ مورد شکایت را در سراسر افغانستان ثبت کرده که اکثریت این شکایات مربوط به ولایت کابل میشود.

در جمع ٦٦ شکایت ثبت شده، چهار مورد آن مربوط ولایت هرات نیز میشود.

مقامات محلی این ولایت گفته اند که با افراد متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید  آمار ریاست احصائیه طالبان درباره روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور
همرسانی کنید!