18 قوس 1392 - همه اخبار

سو قصد به جان والی نورستان

سو قصد به جان والی نورستان

نورستان

عبدالباقی نورستانی قومندان امنیه نورستان گفت که این حمله امروز بالای موتر تعقیبی والی صورت گرفت اما به وی آسیب نرسیده است.

آقای نورستانی می گوید که این حمله در ولسوالی الینگار لغمان صورت گرفت و اکنون تمیم نورستانی به ولسوالی نورگرام نورستان رسیده است.

مسوولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.

بیشتر بخوانید  حمایت وزارت امور خارجه طالبان از پایان جنگ در غزه
همرسانی کنید!