9 ثور 1391 - همه اخبار

سه گروه آدم ربا در هرات دستگیر شدند

سه گروه آدم ربا در هرات دستگیر شدند

 

منسوبین ریاست امنیت ملی هرات، سه گروه آدم ربا و اکمال کنندۀ گروه های آدم ربا را در هرات بازداشت کردند.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات، امروز در یک نشست خبری که در ریاست امنیت ملی برگزار گردیده بود، گفت که افراد این گروه ها به نام های عبدالخالق، فرید، عبدالقدوس، نظر، احمد شفیع، محبوب محی الدین، خالق، محمود و محبوب مشهور به مجنون می باشند که از شهر هرات بازداشت شدند.
منبع می افزاید که این افراد در جریان اعترافات خویش اظهار داشتند که قصد ربودن پسر چهارده سالۀ یک بازرگان را از ناحیۀ پنجم شهر هرات و پسر پانزده سالۀ یک صراف را از ناحیۀ دوم شهر هرات داشتند.
این افراد از سوی منسوبین ریاست امنیت ملی همراه با چهار میل کلاشینکوف، دو میل تفنگچۀ مکاروف، دو عدد بمب دستی، دو عدد برچه، یک جوره لباس نظامی پولیس، دو عراده موتر سراچه و دو عراده موترسایکل بازداشت شدند.
قرار معلومات آقای نوری، این افراد در جریان اعترافات خویش گفتند در صورتی که مؤفق به این آدم ربایی ها می شدند، در بدل رهایی پسر بازرگان مبلغ هفتصد هزار دالر و در بدل رهایی پسر صراف مبلغ یک میلیون دالر مطالبه می نمودند.

بیشتر بخوانید  اعتراض فعالان زن نسبت به دعوت طالبان در نشست قطر
همرسانی کنید!