19 عقرب 1395 - همه اخبار

سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ تقدیم مشرانو جرگه شد

سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ تقدیم مشرانو جرگه شد

آریانا نیوز: وزیر مالیه سند بودجه ملی سال مالی 1396 را رسماً به مجلس عمومی مشرانو جرگه پیشکش نمود.

در این مجلس که محترم غلام نبی فراهی، وزیر امور پارلمانی نیز حضور داشتند، وزیر مالیه به سناتوران محترم مشرانو جرگه در مورد ترتیب بودجه، بودجه عادی و انکشافی سال 1396، تمویل بودجه از طریق منایع داخلی و خارجی، پروژه های بزرگ ملی، موثریت و مثمریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایجاد شغل، ظرفيت مصرف واحد های بودجوی و توجه بیشتر به ولایت کمتر انکشاف یافته و ابعاد مختلف بودجه معلومات همه جانبه و مفصل ارائه نمود.

 

وزیر مالیه ضمن ارائه معلومات مفصل به مجلس گفت: بودجه ملی سال 1396 مبلغ 466 میلیارد افغانی میباشد که از جمله این مبلغ 287 میلیارد افغانی آنرا بودجه عادی و 178 میلیارد افغانی آنرا بودجه انکشافی تشکیل میدهد. وی افزود: در بودجه سال 1396، 117 پروژه بزرگ و کوچک ملی در بخشهای امنیت، معارف، صحت، زراعت و زیربنا برای سایر ولایات بطور متوازن در نظر گرفته شده است.

 

وزیر مالیه گفت: رشد اقتصادی افغانستان رو به پیشرفت است و عواید کشور نیز روز به روز افزایش می یابد که این خود یک امید برای خودکفایی افغانستان بشمار میرود. وزیر مالیه یکبار دیگر دستآوردهای کنفرانس بروکسل را یادآور شده و برای دوام  حمایت و کمک های جامعه جهانی بر تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل تاکیید نمود.

 

وی اضافه نمود: در سند چارجوب صلح و انکشاف ملی برعلاوه سکتور های زراعت و زیربنا  برنامه  میثاق شهروندی، توانمند سازی زنان و انکشاف شهری نیز در نظر گرفته شده است و حکومت افغانستان برای تطبیق این سند برای چهار سال بعدی از  طریق میکانیزم های دقیق و موثر ( تطبیق بودجه ملی و مشارکت عامه و خصوصی) از هیچ نوع تلاش و مساعی دریغ نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت خارجه طالبان به اخراج افغان‌ها از خاک جرمنی

 

وزیر مالیه سند بودجه سال 1396 را رسماً به سناتوران محترم مشرانو جرگه تسلیم نمود و اظهارداشت: این سند برا اساس واقعیت های افغانستان، اولویت ها و امکانات مالی ترتیب گردیده است.

 

قرار است وزیر مالیه دو هفته بعد جهت استماع نظریات و پیشنهادات یکبار دیگر به مجلس عمومی مشرانو جرگه حضور یابد.

 

قابل تذکر است بودجه ملی کشور طبق ماده 97 و 98 قانون اساسی بعد از گرفتن نظریات و پیشنهادات وزارتخانه ها ترتیب گردیده و بعد از تاییدی جلسۀ کابینه به مشرانو جرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش میگردد.

همرسانی کنید!