12 سرطان 1396 - همه اخبار

سفر وزیر مالیه به ولایت خوست

وزیر مالیه

آریانا نیوز: وزیر مالیه کشورمان روز گذشته در دیدار با والی خوست گفت که در آیندۀ نزدیک به این ولایت سفر خواهد نمود.

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته با محترم پوهنمل حکم خان حبیبی، والی خوست در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این ملاقات جانبین در رابطه به وضعیت ولایت خوست، تطبیق پروژه های انکشافی، مصرف بودجۀ انکشافی، پارک صنعتی این ولایت، حل مشکلات زمین های غصب شده و دیگر مسایل مهم بحث و گفتگو  نمودند.

وزیر مالیه گفت: جهت بررسی وضعیت اقتصادی ولایت خوست در آیندۀ نزدیک به این ولایت سفر خواهد نمود.

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه
همرسانی کنید!