21 قوس 1395 - همه اخبار

سفر وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان به ولایت لغمان

سفر وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان به  ولایت لغمان

آریانا نیوز: آقای بلخی گفت  که هدف سفر اش به ولایت لغمان افتتاح شهرک مهاجرین و آغاز توزیع نمرات برای عودت کننده های این ولایت می باشد.

سیدحسین عالمی بلخی وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان توزیع نمرات رهایشی شهرک مهاجرین ولایت لغمان را روز گذشته افتتاح نمود.

عالمی بلخی که در راس یک هئیت روز گذشته عازم ولایت لغمان شده بود ، در گردهمائی که به اشتراک عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان و برخی از اعضای ولسی جرگه ، اعضای شورای ولایتی ، سایر مسولین آن ولایت و جمع  از عودت کننده گان در دشت بابا صاحب آن ولایت دایر شده بود صحبت نمود .

وی با خوش آمدید به عودت کننده گان گفت  که هدف سفر اش به ولایت لغمان افتتاح شهرک مهاجرین و آغاز توزیع نمرات برای عودت کننده های این ولایت می باشد .

وزیر امور مهاجرین علاوه نمود که این شهرک در ساحه 3 هزار جریب زمین در دشت بابا صاحب در نظر گرفته شده و 12هزار نمره رهایشی را گنجایش دارد .

عالمی بلخی افزود که توزیع نمرات از طرف کمیسیون موظف که مدیریت آن به عهده معاون والی لغمان می باشد با در نظر داشت شفافیت کامل صورت می گیرد و والی محترم ولایت لغمان از شیوه کار آنها نظارت می نماید .

وی از شورای ولایتی لغمان تقاضا نمود که منحیث نماینده گان مردم ایشان نیز از جریان توزیع نمرات نظارت بعمل آورند تا این پروسه کاملاً شفاف باشد .

عالمی بلخی گفت که در این شهرک ، کلینک ، شبکه آب آشامیدنی ، برق ، سرک ، پل ، پلچک و سایر نیازمندی ها در نظر گرفته شده که در مورد با وزرای محترم که این پروژه ها مرتبط به آن وزارت خانه ها می باشد صحبت می نماید و تیم انجنیری این وزارت عنقریب غرض سروی سرک و شبکه آب رسانی این شهرک به ولایت لغمان عازم می شود .

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان

وزیر امور مهاجرین از والی و سایر مسولین آن ولایت قدر درانی نموده و بر همکاری مداوم آنها تاکید نمود .

همچنان در این گرد همائی عبدالجبار نعیمی والی لغمان ، منشی شورای ولایتی آن ولایت ، نقیب الله محبت عضو ولسی جرگه و یک تن به نماینده گی از عودت کننده ها صحبت نموده و از توجه وزارت امور مهاجرین به عودت کننده های آن ولایت قدر دانی نمود.

عالمی بلخی و والی ولایت لغمان بعد از توزیع اسناد زمین برای یک تعداد عودت کننده ها به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند و بعداً با قطع نوار شهرک مهاجرین دشت بابا صاحب ولایت لغمان را افتتاح نمودند .

همچنان وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با والی و سایر مسولین ولایت لغمان درنشست که در مقر آن ولایت داشتند در رابطه به عرضه خدمات بهتر برای عودت کننده ها صحبت نموده و همکاری ادارت دولتی آن ولایت را تقاضا نمود .

والی لغمان مسولین ولایت لغمان با قدر دانی از وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از همکاری های همه جانبه شان وعده نمودند .

همرسانی کنید!