8 اسد 1394 - همه اخبار

سفر رییس جمهور احمدزی به کشور جرمنی

سفر رییس جمهور احمدزی به کشور جرمنی

آریانا نیوز: آقای احمدزی پس از مشوره با داکتران افغان جهت تداوی به جرمنی رفته است.

 

رییس جمهور محمد اشرف غنی دیروز بخاطر تداوی پایش به جرمنی سفر کرد.

 

در خبرنامه یی که از سوی ارگ ریاست جمهور به نشر رسیده آمده است که احمدزی پس از مشوره با داکتران افغان جهت تداوی به جرمنی رفته است.

 

ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور غنی دیروز در نشست خبری در کابل گفت که آقای غنی بعد از تداوی پایش هر چی زودتر به کشور بر می گردد.

 

رییس جمهور اشرف غنی چندی پیش در جریان تجلیل از هفته المپیک در کابل از ناحیه پا زخم برداشت.

 

ariananews

بیشتر بخوانید  دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی
همرسانی کنید!