18 جدی 1390 - همه اخبار

سفارت افغانستان در يونان، ايجاد مي شود.

سفارت افغانستان در يونان، ايجاد مي شود.

 مسئولان وزارت خارجه، از ايجاد سفارت افغانستان در كشور اروپايي يونان، خبر دادند.جانان موسي زي سخنگوي وزارت خاجه در نشست خبري امروز(يكشنبه) به خبرنگاران گفت كه در آينده نزديك، سفارت افغانستان در كشور يونان باز مي شود.
موسي زي افزود كه اين سفارت به منظور سهولت در كار مهاجران مقيم در اين كشور باز مي شود. او گفت كه يك هيات افغاني با زندانيان مهاجر افغان در يونان مذاكره كرده اند و از نتايج مذاكرات چنان بر مي آيد، جواناني كه از طريق قاچاق بران به كشور هاي غربي مي روند پس از دستگيري”پشيمان” مي شوند.
به گفته آقاي موسي زي اين جوانان از دولت افغانستان خواسته اند كه عودت نامه هاي شان را به زودي تهيه كنند.
جانان موسي زي در باره مذاكرات صلح گفت كه طرفين اين مذاكرات بايد افغاني باشند. مذاكرات صلح ميان طالبان و امريكا در قطر، در حالي قرار است دنبال شود كه ارگ رياست جمهوري، موافقت خود با اين مذاكرات را اعلام كرده است.
جانان موسي زي در نشست خبري پيش از چاشت امروز در كابل به خبرنگاران گفت كه مذاكرات صلح كه قرار است در قطر برگزار شود، كشورهاي خارجي و مخصوصا امريكا نقش مركزي را ندارند. او بر نقش دولت افغانستان و شوراي عالي صلح در اين مذاكرات تاكيد كرد.
مذاكرات ميان طالبان و امريكا در حالي قرار است در كشور قطر برگزار شود كه شماري از كارشناسان از در حاشيه ماندن حكومت افغانستان اظهار نگراني كرده اند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان
همرسانی کنید!