سخنان تکان دهنده سرور دانش در پیوند به ترویج وهابیت در افغانستان

سخنان تکان دهنده سرور دانش در پیوند به ترویج وهابیت در افغانستان

آریانا نیوز: معاون دوم ریاست جمهوری در پیوند به ترویج وهابیت در کشورمان گفت دول عرب درصدد نشر تفکر و اعتقادات سلفی خود در افغانستان از طریق جذب محصلین و طلاب دینی در کشور خود و مراکز وهابیت در پاکستان استند…

آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفته است: تاکنون چندین تن از استادان فاکولته شرعیات پوهنتون کابل و دیگر مراکز آموزش دینی که از مهمترین مراکز آموزشی افغانستان بحساب می آیند، در ترویج افراط گرایی و جذب محصلین به گروههای تروریستی داعش و نیز اشتراک در برخی عملیات انتحاری و ترور درسطح شهر کشور دست داشته اند که توسط امنیت ملی دستگیر شده اند. این اتفاقات موید آن است که دول عرب دوست ما ، خاصتاً عربستان متاسفانه درصدد نشر تفکر و اعتقادات وهابی خود در افغانستان از طریق جذب محصلین و طلاب دینی در کشور خود و مراکز وهابیت در پاکستان استند.

آقای دانش معاون دوم رییس جمهور همچنین افزوده است: گزارشات موثق از محافل علمی و مطالعاتی کشور نظیر موسسه مطالعات استراتیژیک افغانستان در پیوند با ترویج افراط گرایی در فاکولته های مذهبی کشورمان دریافت می شود که در آن به ضرورت بازبینی اعزام محصلین به پوهنتون های عربستان و مراکزی که به حیث مرکز کلان اسلامی کابل اخیرا با پول سعودی ها ساخت آن آغاز شده است و نیز محتوای درسی و تغییر کادر آموزشی این فاکولته ها هشدار می دهند.

درچهارمین گزارش تحقیقی موسسه مطالعات استراتیژیک افغانستان به کتابی با عنوان افراط گرایی در پوهنتون های افغانستان به قلم آقای عبدالبصیر موحدی در این پیوند پرداخته شده که موید گسترش و رشد روزافزون افراط گرایی و ترویج تفکرات تکفیری با اتکا به ایدئولوژی وهابیت و بنیادگرایی به سبک سعودی ها است.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر کشور
همرسانی کنید!