16 میزان 1394 - همه اخبار

سره میاشت افغانستان: ولایات شمال شرقی کشور در اولویت توزیع کمک ها

سره میاشت افغانستان: ولایات شمال شرقی کشور در اولویت توزیع کمک ها

آریانا نیوز: اداره سره میاشت افغانستان میگوید، ولایات شمال شرقی کشور بنابر نیازمندی های جدی به کمک در اولویت توزیع کمک های این اداره قرار دارند.

 

میرام صداقت سخنگوی این اداره گفت که تاکنون توانسته اند به صد ها خانواده در ولایت تخار، بلخ، بغلان و بدخشان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کنند.

 

این کمک ها در حالی صورت می گیرند که به اساس گزارش ها هزاران تن در نیتجه نا امنی های اخیر در قندز و سایر ولایت شمالی از مناطق اصلی شان بیجا شده اند.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!