31 سرطان 1400 - همه اخبار, سياسی, امنیتی

سرقوماندان اعلی قوای مسلح جنگ طالبان را نامشروع خواند

سرقوماندان اعلی قوای مسلح جنگ طالبان را نامشروع خواند

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح ضمن بازدید از قول اردوی عملیات های خاص، گفت که جنگ طالبان مشروعیت دینی و ملی ندارد…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح ضمن بازدید از قول اردوی عملیات های خاص، به آنان عید را تبریک گفت و خواست ها و پیشنهادات شانرا استماع نمود.

ابتدا بریدمل شیراجان و بریدمل محمد عمر به نماینده گی از دیگران صحبت کرده، گفتند که نیروهای خاص انگیزه عالی، مورال و ظرفیت بلند دارند و در هر گونه شرایط می توانند از نظام، جمهوریت، کشور و مردم دفاع نمایند.

آنان گفتند که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و تا آخرین رمق حیات، حراست از آن وجیبه و وظیفه ملی ما می باشد.

رییس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، گفت که به فداکاری ها و شجاعت شما افتخار می کنم و با شجاعت تان کمر دشمن را شکستید.

رییس جمهور کشور افزود که جنگ طالبان مشروعیت دینی و ملی ندارد، از سه تا شش ماه آینده تمام تمرکز ما بالای مدیریت وضعیت کنونی می باشد و به اساس پلان ها و برنامه های خاص، تغییرات مثبت خواهد آمد.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش به مسوولین مربوطه وظیفه سپرد که پیشنهادات و خواست های آنان را مورد ارزیابی قرار دهند و اقدامات لازم را در زمینه انجام دهند.

 

 

بیشتر بخوانید  هشدار ترمپ به طالبان
همرسانی کنید!
 1. خواجه محمد نعیم قادری :

  سر قوماندنی که لیاقت قوماندانی را ندارد
  در سرزمین نگون بخت ما همیشه نقش ها جابه جا شده است، هیچ وقت کار به اهل کار سپرده نشده است. کسی کمترین احساسی در برابر ملک و میهن خود ندارد او چکونه می تواند فرمانده کل قوا باشد. کسی در طول این روز های دشوار یک بار هم از جبهات جنگ و لشکر گاه ها دیدن نکرده چگونه می تواند فرمانده کل قوا باشد.
  کدخدای ده که مرغابی بود
  بر سر آن ده چه رسوایی بود
  از جانب دیگر به این می گویند: شریک دزد و رفیق قافله، همه می دانند که قضیه عقبت نشینی تاکتیکی رژیم پوشالی غنی از کجا آب می خورد؟ واضح است که از معامله پنهان خلیل زاد (رذیل زاد) با طالباان و دولت . این عقب نشینی تاکتیکی در واقع حمایت تاکتیکی از طالبان است که زیر این عنوان انجام می شود. جانب ارگ سالاران با این ترفند می خواهند طالبان را مسلح و مسلط سازند تا توسط آن ها تمام مدافعان مردم را سر به نیست کنند و زمینه حاکمیت عبدالرحمان خانی را مساعد سازند و به تداوم نظام منحط قبیلوی شان بپردازند. اما بدانندکه مردم هوشیارتر از ان ها هستند. خیزش های مردمی پاسخ دندان شکنی بر ترفند ها و توطئه های ارگ و خلیل زاد است. امیدوارم به ثمر برسد.