اشتراک و سخنرانی رییس جمهور غنی در نشست رسیده‌گی به مشکلات بیجاشده گان داخلی

اشتراک و سخنرانی رییس جمهور غنی در نشست رسیده‌گی به مشکلات بیجاشده گان داخلی

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی که از سوی سازمان ملل متحد در خصوص رسیده‌گی به مشکلات بیجاشده گان داخلی برگزار شده بود و از سوی خانم فدریکا موگرینی پیش برده می شد، اشتراک و سخنرانی کرد…

به نقل از ارگ، در این نشست که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد، در مورد بیجاشده گان جنگ و چالش های که افغانستان و سایر کشورهای جهان از این ناحیه روبرو اند و راه حل های آن، بحث و گفتگو صورت گرفت.

همچنان در خصوص اولویت بندی پالیسی ملی در راستای رسیده‌گی به مشکل بیجاشده گان و جلوگیری از عواملی که باعث بیجاشده گی داخلی می گردد، بحث شد.

رییس جمهور غنی در این نشست در مورد عوامل بیجاشده گی داخلی در افغانستان و تاثیرات منفی آن، به ویژه در عرصه اقتصادی، صحبت نمود.

رییس جمهور گفت که باید در جامعه ما خواست، تعهد و ظرفیت های اجتماعی وجود داشته باشد تا در برابر عوامل بیجاشده گی داخلی، مبارزه صورت گیرد.

وی در رابطه به اینکه چگونه به این مسئله بحیث یک اولویت ملی نگاه کنیم و آنرا شامل برنامه های بزرگ ملی خویش بسازیم، تاکید ورزید و گفت که باید ظرفیت های سیاسی و انسانی خود را بخاطر برخورد درست با این پدیده، در نظام تقویت کنیم.

رییس جمهور کشور روی پلان های کوتاه مدت و درازمدت رسیده‌گی به معضل بیجاشده گان صحبت کرد و گفت که باید عوامل اصلی را شناسایی کنیم و به آن رسیده‌گی اساسی نماییم.

رییس جمهور غنی در مورد تغییرات احتمالی اقلیم در افغانستان صحبت نمود و تصریح کرد که در آینده ممکن است در منطقه آسیای جنوبی نزدیک به صد میلیون تن در اثر تغییرات اقلیمی، مهاجر شوند.

بیشتر بخوانید  گزارش اوچا درباره حمله تروریستی اخیر بالای دفتر نماینده گی کابل‌بانک در کندهار

وی در مورد چرخۀ خشکسالی نیز صحبت کرد و آنرا یکی از عوامل بیجاشده گی داخلی عنوان کرده، گفت که طبعاً جنگ و خشونت نیز از فکتورهای مهم این معضل محسوب می شوند.

رییس جمهور در این نشست روی راهکارها و برنامه های منظم برای مبارزه با این چالش صحبت نموده، گفت که مسئله مهم درک ریشه های اصلی این پدیده است و ما باید بحیث ملت و اعضای کشورهای منطقه و جامعه بین المللی، عواملی را که مردم در اثر آن مجبور به بیجاشده گی داخلی می شوند، درک کنیم و برخورد با آنرا در پالیسی های درازمدت و اجماع منطقوی و بین المللی خویش قرار دهیم.

رییس جمهور غنی تاکید کرد که دستیابی به راه حل ها به منظور برخورد با این پدیدۀ جهانی باید به گونه منسجم و متحدانه صورت گیرد و هر کشور می تواند با عوامل داخلی این پدیده، خود دست و پنجه نرم کند، اما استراتیژی ما در این قسمت باید فرامنطقوی و جهانی باشد.

در اخیر این نشست، روی آسیب پذیری های زنان از معضل بیجاشده گی داخلی صحبت شد و تاکید گردید که صدای آنان به عنوان یک قشر مهم جامعه، در این خصوص با توجه به این که قشر آسیب پذیر در جنگ ها، خشونت ها و شیوع ویروس کرونا نیز می باشند، شنیده شود.

همرسانی کنید!