17 جدی 1394 - همه اخبار

سبکدوش شدن دگر جنرال باز محمد جوهری

سبکدوش شدن دگر جنرال باز محمد جوهری

آریانا نیوز: معاون وزیر در امور پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی کشور از سمتش برکنار شد.

 

دگر جنرال باز محمد جوهری، معاون وزیر در امور پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی در صفحه فیسبوکش نوشت که با حمد و شکر بیکران به پیشگاه پروردگار قادر متعال که پس از ۱۳ سال اجرای وظیفه در مهم ترین سکتور کشور یعنی وزارت دفاع ملی نظر به لزوم دید مقامات ذیصلاح سبکبال و سبک دوش شدم و بار سنگین بهترین دوران عمرم را برداشت.

 

وی در ادامه نوشت که دوستان چه باور کنند چه باور نکنند واقعا وقتی فرمان تبدیلی ام را بدستم دادند نهایت به پیشگاه خداوند شکر گزاری نمودم و پس از سالها یک نفس راحت کشیدم که با عزت، سفید رویی، نیک نامی و سربلندی از این اداره به کارم پایان دادم.

وی تاکید کرد که مهم ترین خواستم از پروردگارم عاقبت بخیری ام و خوشنودی حضرتش است، از دوستان عزیز هم تمنا دارم که این دعا را در حق این دوست شان نمایند.

آقای جوهری تقرر جنرال اقبال علی خان جعفری را بحیث معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی تبریگ گفت.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!