31 جوزا 1394 - همه اخبار

سبکدوش شدن بیست مامور پولیس شاهراه فراه – فراه رود

پولیس

شماری از ماموران پولیس ولایت فراه که موظف به حفظ امنیت شاهراه بودند، از وظایف شان برکنار شده اند.

فضل محمد صمدیار قومندان امنیۀ فراه گفت که بیست مامور پولیس شاهراه فراه – فراه رود از وظایف شان سبکدوش شده اند.

 

آقای صمدیار گفت که این ماموران پولیس به طور غیر قانونی از مسافرین و راننده های موتر های باربری پول می گرفتند.

 

به گفته قومندان امنیه فراه، این افراد به څارنوالی نظامی معرفی شده اند.

 

پیش ازین گزارش شده بود که ماموران پولیس در شاهراه فراه- فراه رود با مسافران بد رفتاری می کنند.

 

 

بیشتر بخوانید  تمایل طالبان برای خرید راکت های دور برد از چین و روسیه
همرسانی کنید!