سازمان ملل: ۲۸ ملیون باشنده افغان به کمک های بشری نیاز دارند

سازمان ملل: ۲۸ ملیون باشنده افغان به کمک های بشری نیاز دارند

آریانا نیوز: سازمان ملل متحد می گوید که امسال بیش از ۲۸ ملیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و برای رسیده گی به آنها به ۴.۶ ملیارد دالر نیاز است…

برنامه غذایی جهان می گوید که در سال گذشته در افغانستان با ۲۳ ملیون تن که با کمبود مواد غذایی روبرو بودند، کمک کرده است.

این اداره در تویتی گفت، در میان کسانی که با آنها کمک صورت گرفته، ۱۲ ملیون تن شان زنان و دختران استند.

برنامه غذایی جهان در چند تویت، همچنان از کشور ها و سازمان های سپاسگزاری کرده که به همکاری آنها، کمک ها فراهم شده است.

سازمان ملل متحد می گوید که امسال بیش از ۲۸ ملیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و برای رسیده گی به آنها به ۴.۶ ملیارد دالر نیاز است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی نصیراحمد فایق از گسترش افراط گرایی در افغانستان
همرسانی کنید!