اعلامیه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بانوان افغان از سوی طالبان

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بانوان افغان از سوی طالبان

آریانا نیوز: بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زن که در سراسر جهان مورد ظلم و سوء استفاده قرار گرفته و هر زن که همیشه به خاطر زن بودنش خاموش مانده است، می‌باشد…

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که مبارزه برای حقوق زنان در همه جای دنیا دشوار است، اما در افغانستان بیش از هر جای دیگر زنده گی با این مبارزه گره خورده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که در ویبسایت خود نشر کرد، با اشاره به زنان افغان گفته که در هیچ جای دنیا مأموریت ما، دلیل حضور ما با چالش‌ها و پرسش‌هایی روبرو نبوده است که در افغانستان با آن روبرو است.

در این اعلامیه ممنوعیت فعالیت زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی و اداره ‌های سازمان ملل متحد از سوی طالبان به‌عنوان حمله اخیر به حقوق زنان ذکر شده و گفته شده است با ارزش‌های که جامعه بین‌المللی بر مبنای آن بنا شده است آنها در تضاد هستند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که این نتیجه فرمان‌ها، تصامیم و رفتارهای حکومت طالبان است که نزدیک به دو سال می‌شود که به هدف حذف سیستماتیک زنان افغان از جامعه صورت گرفته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زن که در سراسر جهان مورد ظلم و سوء استفاده قرار گرفته و هر زن که همیشه به خاطر زن بودنش خاموش مانده است، می‌باشد.

بیشتر بخوانید  آزادی ۶۴ باشنده افغان از زندان های پاکستان
همرسانی کنید!